Activiteitencentrum

Historie

De Palmboom is de naam van het gebouw, dat gevestigd is aan de Snuiverstraat 63a in Krommenie.

Het gebouw (voorheen Kohnstamschool, eerste steen 6-10-1972) is sinds 1995 van functie veranderd en heeft een sociaal en culturele bestemming gekregen.

Meelmolen de PalmboomDe naam Palmboom vindt z’n oorsprong in de vernoeming naar de meelmolen “de Palmboom”, die ook stond in Krommenie, tegenover apotheek “Rosarium”, daar waar nu de nieuwe huizen staan.

Nadat de molen is weggehaald is er een smederij van de firma Rijkhoff gekomen.De molen was vanaf 1604 in bedrijf, is in 1848 afgebrand en weer opgebouwd en heeft tot 1913 dienst gedaan en is daarna ontdaan van wieken en kap. In mei 1924 zijn de fundamenten verwijderd, dit was nodig om de Heiligeweg te kunnen verbreden.

De Palmboom als gebouw is vanaf 1995 voor diverse doeleinden gebruikt door onder andere Evean, Welsaen en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening SMD. De Palmboom is vanaf 1 januari 2015 doorgegaan met alleen de vrijwilligers als stichting De Palmboom. De stichting is hoofdhuurder en biedt onderdak aan het Activiteitencentrum De Palmboom, dat vooral wordt bezocht door senioren,
maar is voor alle leeftijden toegankelijk voor vele activiteiten.

Tevens vinden het Sociaal Wijkteam Krommenie, kinderopvang ’t Eigenwijsje en de Baptisten Krommenie onderdak in het gebouw.